Pomoc techniczna

o pomocy technicznej

Wsparcie techniczne dla naszych klientów

Naszym klientom zapewniamy pomoc w zakresie obsługi naszego oprogramowania na każdym etapie jego eksploatacji. Na Twoje pytania oczekują nasi doradcy, zachęcamy zatem do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Pomoc techniczna oferowana jest dla licencji PREMIUM. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do aktualizacji naszego oprogramowania, możliwość pobierania danych firm z bazy GUS oraz archiwizacji bazy danych w chmurze.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Regularne aktualizacje
Automatyczna kopia bezpieczeństwa
Pomoc techniczna przez e-mail i telefon
Pobieranie danych klienta z bazy GUS

AKTUALIZACJE

Nieustannie rozwijamy nasze oprogramowanie, śledzimy zmiany w prawie, dodajemy nowe funkcje. Jeżeli pozytywnie oceniasz efekty naszej pracy zachęcamy do zakupu licencji PREMIUM. Zyskasz nie tylko dostęp do wszystkich wydanych już funkcji, ale także do tych które ukażą się przez kolejny rok. Dotyczy to także pomocy technicznej u naszych doradców.

Archiwizacja w chmurze

W ramach licencji PREMIUM zyskujesz także możliwość automatycznej archiwizacji bazy danych w chmurze. Utrata danych z kilku lat pracy, to problem częstszy niż można przypuszczać. Powodem utraty są nie tylko awarie, ale także kradzieże komputerów. Zewnętrzne nośniki danych także mogą ulec uszkodzeniu lub utracie. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie swojej pracy jest więc przechowywanie kopii bezpieczeństwa na zdalnym serwerze, czyli w chmurze. Archiwizacja w chmurze odbywa się automatycznie, odzysk danych możliwy jest w każdej chwili, bezpośrednio w programie.

DANE KLIENTA Z BAZY GUS

Nie musisz już ręcznie wpisywać danych kontrahenta do bazy – wystarczy że podasz NIP, a pozostałe dane firmy zostaną pobrane z przez Internet bezpośrednio z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Funkcję tę otrzymują wszyscy Użytkownicy naszego oprogramowania posiadający licencję PREMIUM.

Zasady licencjonowania produktów itopen

Oprogramowanie produkcji ITOpen oferowane jest w postaci licencji rocznych w wariantach PREMIUM (ze wsparciem technicznym) oraz BASIC. Ceny licencji oraz opis wariantów zawarto w sklepie na itopen.pl
Bieg licencji rozpoczyna się od dnia jej zakupu i kończy po upływie roku (365 dni). Zamówienie na odnowienie licencji (zakup nowej licencji rocznej) można złożyć w sklepie internetowym na stronie www.itopen.pl
Licencje są jednostanowiskowe.
Istnieje możliwość korzystania z dwóch niezależnych baz danych (dwóch firm) w jednym programie. W tym celu należy zakupić osobne licencje dla obu podmiotów i zainstalować otrzymane klucze licencyjne w jednym programie.
Licencja BASIC nie blokuje możliwości aktualizacji programu, a tym samym korzystania z najnowszej dostępnej wersji, jednakże niektóre funkcje wydane już po zakupie licencji pozostaną niedostępne. W celu uzyskania dostępu do nowych funkcji istnieje możliwość przejścia na licencję PREMIUM (w dowolnym momencie).
Po zakończeniu licencji PREMIUM istnieje możliwość zakupu licencji BASIC. Funkcje wcześniej odblokowane (poza funkcjami bonusowymi) pozostaną zachowane.
Istnieje możliwość przejścia z licencji BASIC do PREMIUM na zasadzie dopłaty różnicy w cenie - w tym przypadku licencja obowiązywać będzie do końca licencji BASIC (produkt Ulepszenie BASIC do PREMIUM).
Istnieje możliwość włączenia funkcji złomowych oraz węglowych w ramach jednego programu (dwa programy w jednym). W tym celu należy dokonać zakupu licencji na oba programy i zainstalować otrzymany klucz licencyjny na jednym (dowolnym) z nich.
Pomoc techniczna obejmuje wyłącznie zagadnienia z obsługi programu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie poprzez zdalny pulpit. Pomoc techniczna może być udzielona wyłącznie w przypadku instalacji naszego oprogramowania na systemach wspieranych przez Microsoft (Windows 10, 11) oraz w przypadku korzystania z najnowszej dostępnej wersji programu.
Licencje zakupione w ramach poprzedniego systemu licencyjnego pozostają w mocy na dotychczasowych zasadach. Zmianie ulegnie ich nazewnictwo: licencje czasowe zostaną przekształcone w licencje BASIC; licencje bezterminowe zostaną przekształcone w licencje BASIC+. W obu przypadkach wsparcie techniczne obowiązuje do końca ważnej Asysty technicznej.
W celu uzyskania dalszego wsparcia technicznego istnieje możliwość bezpłatnego przejścia z licencji BASIC+ na licencję PREMIUM (produkt Ulepszenie BASIC+ do PREMIUM). Operacja jest jednorazowa i bezpowrotna.

Rodzaje licencji

Oprogramowanie produkcji ITOpen oferowane jest w postaci licencji rocznych w wariantach PREMIUM (ze wsparciem technicznym) oraz BASIC. Porównaj PREMIUM / BASIC