Pomoc techniczna

o pomocy technicznej

Wsparcie techniczne dla naszych klientów

Naszym klientom zapewniamy pomoc w zakresie obsługi naszego oprogramowania na każdym etapie jego eksploatacji. Na Twoje pytania oczekują nasi doradcy, zachęcamy zatem do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Pomoc techniczna oferowana jest dla licencji PREMIUM. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do aktualizacji naszego oprogramowania, możliwość pobierania danych firm z bazy GUS oraz archiwizacji bazy danych w chmurze.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Regularne aktualizacje
Automatyczna kopia bezpieczeństwa
Pomoc techniczna przez e-mail i telefon
Pobieranie danych klienta z bazy GUS

AKTUALIZACJE

Nieustannie rozwijamy nasze oprogramowanie, śledzimy zmiany w prawie, dodajemy nowe funkcje. Jeżeli pozytywnie oceniasz efekty naszej pracy zachęcamy do zakupu licencji PREMIUM. Zyskasz nie tylko dostęp do wszystkich wydanych już funkcji, ale także do tych które ukażą się przez kolejny rok. Dotyczy to także pomocy technicznej u naszych doradców.

Archiwizacja w chmurze

W ramach licencji PREMIUM zyskujesz także możliwość automatycznej archiwizacji bazy danych w chmurze. Utrata danych z kilku lat pracy, to problem częstszy niż można przypuszczać. Powodem utraty są nie tylko awarie, ale także kradzieże komputerów. Zewnętrzne nośniki danych także mogą ulec uszkodzeniu lub utracie. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie swojej pracy jest więc przechowywanie kopii bezpieczeństwa na zdalnym serwerze, czyli w chmurze. Archiwizacja w chmurze odbywa się automatycznie, odzysk danych możliwy jest w każdej chwili, bezpośrednio w programie.

DANE KLIENTA Z BAZY GUS

Nie musisz już ręcznie wpisywać danych kontrahenta do bazy – wystarczy że podasz NIP, a pozostałe dane firmy zostaną pobrane z przez Internet bezpośrednio z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Funkcję tę otrzymują wszyscy Użytkownicy naszego oprogramowania posiadający licencję PREMIUM.

Zasady licencjonowania produktów itopen

oraz udzielania pomocy technicznej
Oprogramowanie produkcji ITOpen oferowane jest w postaci licencji rocznych w wariantach PREMIUM (licencja rozszerzona ze wsparciem technicznym i aktualizacjami) oraz BASIC (licencja podstawowa). Ceny licencji oraz opis wariantów zawarto w sklepie na stronie itopen.pl
Bieg licencji rozpoczyna się od dnia jej zakupu i kończy po upływie roku (365 dni). Zamówienie na odnowienie licencji (zakup nowej licencji rocznej) można złożyć w sklepie internetowym na stronie itopen.pl
Licencje są jednostanowiskowe i przypisane do NIP podanego w zamówieniu. Możliwe jest przeniesienie licencji na inne stanowisko. Nie ma możliwości cesji licencji na inny podmiot (NIP).
Istnieje możliwość korzystania z dwóch niezależnych baz danych (dwóch firm) w jednym programie. W tym celu należy zakupić osobne licencje dla obu podmiotów i zainstalować otrzymane klucze licencyjne w jednym programie.
Licencja BASIC nie blokuje możliwości aktualizacji programu, a tym samym korzystania z najnowszej dostępnej wersji, jednakże niektóre funkcje wydane już po zakupie licencji pozostaną niedostępne.
Po zakończeniu licencji PREMIUM istnieje możliwość zakupu licencji BASIC - licencja obowiązywać będzie rok, licząc od dnia zakupu licencji. Jeżeli w dniu zakupu nie pozostało więcej niż 14 dni do końca licencji, dni te zostaną doliczone do nowej licencji rocznej. Funkcje wcześniej odblokowane (poza funkcjami bonusowymi) pozostaną zachowane.
Za dzień zakupu licencji uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie licencjodawcy.
Istnieje możliwość przekształcenia licencji BASIC do PREMIUM w dowolnym momencie na zasadzie dopłaty różnicy w cenie (produkt "Ulepszenie BASIC do PREMIUM"). Przekształcenie nie wydłuża czasu obowiązywania licencji. 
Po zakończeniu licencji BASIC istnieje możliwość zakupu licencji PREMIUM - licencja obowiązywać będzie rok, licząc od dnia zakupu licencji. Jeżeli w dniu zakupu nie pozostało więcej niż 14 dni do końca licencji, dni te zostaną doliczone do nowej licencji rocznej.
Istnieje możliwość włączenia funkcji złomowych oraz węglowych w ramach jednego programu (dwa programy w jednym). W tym celu należy dokonać zakupu licencji na oba programy i zainstalować otrzymany klucz licencyjny na jednym (dowolnym) z nich.
Pomoc techniczna obejmuje wyłącznie zagadnienia z obsługi programu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie poprzez zdalny pulpit. Pomoc techniczna może być udzielona wyłącznie w przypadku instalacji naszego oprogramowania na systemach wspieranych przez Microsoft (Windows 10, 11) oraz w przypadku korzystania z najnowszej dostępnej wersji programu. Podstawowym kanałem kontaktu z nami jest e-mail.
Licencje zakupione w ramach poprzedniego systemu licencyjnego pozostają w mocy na dotychczasowych zasadach. Zmianie ulegnie ich nazewnictwo: licencje czasowe zostaną przekształcone w licencje BASIC; licencje bezterminowe zostaną przekształcone w licencje BASIC+. W obu przypadkach wsparcie techniczne obowiązuje do końca ważnej Asysty technicznej.
W celu uzyskania dalszego wsparcia technicznego istnieje możliwość przejścia z licencji BASIC+ na licencję PREMIUM z bonifikatą 90 proc. od ceny licencji PREMIUM (produkt "Ulepszenie BASIC+ do PREMIUM"). Przejście oznacza uruchomienie wszystkich funkcji PREMIUM, w tym dostęp do wsparcia technicznego oraz aktualizacji przez kolejny rok.

Rodzaje licencji

Oprogramowanie produkcji ITOpen oferowane jest w postaci licencji rocznych w wariantach PREMIUM (ze wsparciem technicznym) oraz BASIC. Porównaj PREMIUM / BASIC