Mechanizm podzielonej płatności / split payment

Od 1 listopada 2019 r. sprzedaż wybranych towarów i usług zostaje objęta mechanizmem podzielonej płatności (MPP / Split payment). To m.in.: wyroby ze stali, wyroby węglowe, metale kolorowe, odpady, surowce wtórne, elektronika, części samochodowe, usługi budowlane.

Pełny wykaz towarów obligatoryjnie objętych tym mechanizmem zawarto w załączniku 15 do ustawy o VAT. W praktyce (po stronie sprzedającego) oznacza to konieczność oznaczania faktur adnotacją Mechanizm podzielonej płatności. Obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia zostanie tym samym zniesiony i zastąpiony obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z wykazaniem podatku VAT na fakturze). MPP nie musi być jednak stosowany w przypadku transakcji, których sumaryczna wartość brutto na fakturze wynosi poniżej 15 tys. zł. Takie transakcje podlegać będą rozliczeniu na zasadach ogólnych (z prawem wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności). To z kolei oznacza, że transakcje na towary, które wcześniej były objęte OO o wartości poniżej 15 tys. zł nie muszą podlegać MPP.

Należy przy tym zaznaczyć, że nie ma obowiązku zamieszczania na fakturze innych informacji jak np. nr konta VAT. Nabywca otrzymawszy fakturę oznaczoną jako MPP ma obowiązek zapłaty należności na konto rozliczeniowe wskazane na fakturze za pomocą dedykowanego przelewu dostępnego w swoim systemie bankowym (gdzie następuje rozbicie kwot netto i VAT) – znajomość numeru konta VAT nie jest konieczna.

W naszym programie oznaczenie faktury adnotacją Mechanizm podzielonej płatności nastąpi automatycznie (domyślnie) w przypadku, gdy suma brutto transakcji wyniesie min. 15 tys. zł brutto oraz przy obecności:

  • towarów zawartych w katalogu odpadów,
  • towarów zawartych w cenniku i oznaczonych jako wyroby węglowe,
  • towarów i usług zawartych w cenniku i oznaczonych jako MPP / Split payment.

KWOTA MINIMALNA

Mechanizmem podzielonej płatności objęte zostają transakcje, których sumaryczna wartość brutto na fakturze wynosi min. 15 000 zł – kwota ta wynika z limitu transakcji wskazanego w art. 19 Prawa przedsiębiorców. Poniżej tej kwoty nabywca ma prawo uregulować fakturę z pominięciem Split payment.

SPLIT PAYMENT, A ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Mechanizm podzielonej płatności co do zasady likwiduje stosowane dotychczas rozwiązanie rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia. W celu zachowania kompatybilności wstecznej (możliwość przeglądu oraz ponownego wydruku faktur wystawionych w okresie obowiązywania odwrotnego obciążenia) opcja odwrotnego obciążenia nie zostanie usunięta z programu. Od 1 listopada 2019 r. program jednak nie będzie już sporządzał faktur z podatkiem VAT przerzuconym na nabywcę na towary objęte wcześniej tym obowiązkiem.

SPLIT PAYMENT

Wyjaśnienia może także wymagać kwestia ujęcia na jednej fakturze towarów i usług objętych i nie objętych MPP w kontekście kwoty minimalnej. Ustawa mówi o fakturach, w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, chodzi więc o sumaryczną kwotę brutto faktury. Nie sumujemy zatem pozycji objętych MPP – wystarczy, że na fakturze znajdzie się jedna taka pozycja, a kwota sumaryczna wyniesie 15 tys. zł brutto lub więcej, a transakcja taka podlegać będzie obowiązkowo mechanizmowi podzielonej płatności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach:
Ewidencja sprzedaży wyrobów węglowych
Ewidencja odpadów w punkcie skupu surowców wtórnych