BDO

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Program Punkt Skupu umożliwia wysyłanie do BDO Kart przekazania odpadów (KPO), Kart ewidencji odpadów (KEO) oraz dziennego skupu do KEO. Wszystko odbywa się automatycznie. Karty przekazania odpadów wystawiasz w naszym programie (samodzielnie lub wraz z fakturą sprzedaży). Po zapisaniu zostanie automatycznie przesłana do BDO. Karta otrzyma status Planowana – dalsze działania należy przeprowadzić już bezpośrednio w BDO (np. zmiana statusu). KPO możesz też wysłać bezpośrednio z tabeli kart przekazania odpadów (menu Tabele). Poprzez tabelę możesz ją także uaktualnić (przesłać ponownie) lub usunąć. Kartę ewidencji odpadów program tworzy automatycznie dla każdego odpadu zawartego w Twoim Katalogu odpadów (dla każdego kodu głównego składającego się z 6 cyfr). Do tabeli KEO wejdziesz przez menu Tabele lub zakładkę Raporty. Każda Karta ewidencji odpadów zawiera wpisy dzienne, na które składa się suma mas przyjęć odpadów od osób zwolnionych z prowadzenia ewidencji („osób prywatnych”). Po naciśnięciu przycisku Oblicz skup (duża ikona) program dokona obliczeń skupu z podziałem na każdy dzień roku (zgodnie z wymogami BDO) i zapisze datę oraz godzinę ostatniej aktualizacji. Aby sprawdzić sumy dla każdego dnia, kliknij na przycisk Wpisy dzienne. Po obliczeniu aktualnego stanu skupu, kliknij na przycisk Wyślij do BDO. Wysyłkę do BDO możesz wykonywać codziennie lub co kilka dni. Wpisy dzienne wysłane do BDO zostaną oznaczone numerem ID (nadane zwrotnie przez BDO).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach:
Ewidencja odpadów w punkcie skupu surowców wtórnych