Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przedsiębiorca dokonujący obrotu węglem, przez co rozumie się sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany sporządzić i przekazać nabywcy informację (oświadczenie) o kraju pochodzenia węgla.

Program Skład Opału sporządza Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla automatycznie przy każdej sprzedaży wyrobów węglowych. Oświadczenie drukowane przez program zawiera wszystkie informacje zawarte w art. 13 pkt. 5 ww. Ustawy. Oświadczenia zostały powiązane ze Świadectwami jakości paliw stałych, gdyż oba te dokumenty należy wystawiać do każdej sprzedaży (bez względu na masę i przeznaczenie wyrobów węglowych) i są powiązane z tymi samymi dostawami. Oznacza to, że Świadectwo i Oświadczenie wypełnia się w tym samym oknie w ramach tej samej dostawy i drukowane są jedne po drugim (dostawa zawiera więc Świadectwo i Oświadczenie). Oświadczenie można też wydrukować niezależnie od Świadectwa, choć zalecamy aby drukować oba te dokumenty razem.

Wystawiając fakturę sprzedaży na wyroby węglowe jej numer zostanie naniesiony na Oświadczenie. Ustawodawca wymaga podania na Oświadczeniach wyłącznie numeru faktury. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych nie zawsze jednak występuje wymóg wystawienia faktury (sprzedaż do 200 kg). W tej sytuacji program nanosi na Oświadczenie numer paragonu wraz z adnotacją. W przeciwnym wypadku nie było by możliwości powiązania wystawionych Oświadczeń z konkretną sprzedażą i udowodnienia, że nie wymagała wystawienia faktury.
Każde Oświadczenie musi zawierać unikalny numer ewidencyjny. W programie przyjęto numerację roczną. Numer można zmienić np. w celu kontynuacji wystawiania oświadczeń w programie (jeśli wcześniej wystawiano je ręcznie). W tym celu wpisz numer ostatniego Oświadczenia wystawionego ręcznie w polu numeru – program będzie dalej numerować Oświadczenia od kolejnego numeru.

Tak jak w przypadku Świadectwa jakości, nie ma obowiązku potwierdzania (poświadczania) przez klienta odebrania Oświadczenia o pochodzeniu węgla. Oświadczenia należy wydrukować w dwóch egzemplarzach (program drukuje dwa na jednaj karcie A4), oryginał wręczyć nabywcy wyrobów węglowych, kopię zachować (Ustawa narzuca obowiązek przechowywania kopii Oświadczeń przez 5 lat). Oświadczenia zapisywane są w programie w Tabeli Oświadczeń – w każdej chwili możesz je wyszukać (np. po kliencie, któremu zostały wydane) i wydrukować.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:
Ewidencja sprzedaży wyrobów węglowych