Program do sprzedaży węgla wyrobów węglowych

OPIS ZMIAN

Prezentujemy historię rozwoju programu (od edycji 10). Jednocześnie zachęcamy do przedstawiania propozycji zmian.

16.6.6 Wprowadzono sortowanie tabel dokumentów po dacie ich utworzenia (ikona kalendarza). Dodano filtr waluty do tabeli faktur. Umożliwiono edycję zapisanych paragonów fiskalnych - można zmienić np. sposób płatności (paragon zostanie oznaczony jako edytowany). 16.6.3 Dodano funkcję wyszukiwania i kasowania zdublowanych wpisów w bazie klientów (menu Klienci - Wyszukaj zdublowane pozycje). 16.5.6 Dodano funkcję wyłączania komputera po zakończeniu archiwizacji bazy danych (menu Opcje w oknie archiwizacji). 16.4.9 Umożliwiono zmianę powodu zwolnienia z podatku akcyzowego także po dodaniu towaru do faktury. Dodano funkcję automatycznego importu i instalacji bazy danych po zmianie komputera (menu Opcje - Archiwizacja - Moje konto - przycisk Instaluj). 16.4.3 Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 3. 16.3.8 Obsługa drukarek fiskalnych marki NOVITUS. Możliwość anulowania faktur w celu uniknięcia luk w numeracji (pozostawiono możliwość kasowania ostatniego dokumentu). Funkcje kontroli płatności zintegrowano z tabelą faktur. 16.2.4 Dodano możliwość oznaczania dokumentów PZ / WZ jako MPP / Split payment. Dodano filtr MPP / Split payment w tabeli faktur, tabeli dokumentów PZ / WZ, tabeli faktur po terminie oraz w raporcie Ewidencja faktur. Umożliwiono zablokowanie opcji MPP / Split Payment (menu Opcje - Opcje programu - Faktury) - po zablokowaniu wszystkie faktury oznaczane ją domyślnie jako MPP / Split payment (bez wzgl. na rodzaj asortymentu oraz kwotę brutto). 16.1.6 Przyśpieszono otwieranie / sortowanie tabeli klientów. 16.1.3 Dostosowano interface programu do skalowania na monitorach o wysokich rozdzielczościach. 16.1.1 Aktualizacja pliku JPK_FA do wersji 2. Mechanizm podzielonej płatności / Split payment. 16.0.8 Generowanie plików PDF dokumentów PZ/WZ/RW/DW bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z dokumentam PZ/WZ/RW/DW w załączeniu. 16.0.3 Sporządzanie faktury zbiorczej ze wszystkich dokumentów WZ dla danego kontrahenta w danym miesiącu (menu Tabele - Tabela WZ - przycisk Faktura do WZ). 15.8.9 Wstawianie dowolnych towarów i usług do paragonu węglowego bezpośrednio w oknie paragonu (bez wchodzenia do cennika). 15.8.6 Możliwość edycji rodzaju paliwa stałego na świadectwie jakości paliw stałych (kliknij na ikonę kłódki aby odblokować edycję, kliknij drugi raz aby zapisać). 15.6.6 Oświadczenia o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych, faktury z oświadczeniem, automatyczne sporządzanie faktur z oświadczeniem do paragonów fiskalnych. 15.4.9 Zapisywanie kopii świadectw jakości paliw stałych z możliwością ich wyszukiwania oraz edycji. 15.4.6 Dodano możliwość powiązania towarów w cenniku ze szablonami świadectw jakości paliw stałych - przy wystawianiu dokumentu sprzedaży lub dokumentu dostawy, program automatycznie wybierze odpowiedni szablon. Dodano drukowanie świadectw jakości paliw stałych do wystawionego już dokumentu sprzedaży lub dokumentu dostawy (z poziomu tabel dokumentów). 15.4.3 Wprowadzono funkcję drukowania Świadectwa jakości paliw stałych. Świadectwo można wydrukować niezależnie oraz automatycznie wraz z dokumentem sprzedaży oraz dokumentem dostawy. Umożliwiono sporządzenie i zapisanie dowolnej liczby gotowych świadectw oraz ich szybki wybór w momencie sprzedaży. Wprowadzono drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na fakturach oraz paragonach fiskalnych. Wprowadzono drukowanie numeru SWIFT na fakturach. 15.3.8 Wydruk pustych formularzy zgód w zakresie danych osobowych (RODO). 15.0.9 Od tej wersji programu wprowadzono nowy system magazynowy oparty o Rejestr magazynowy. W efekcie program znacznie dokładniej wylicza średnią ważoną cenę ewidencyjną, a wszystkie raporty sortowane są chronologicznie. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie rejestr magazynowy za okres od początku roku. Jest to czynność jednorazowa i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Może być jednak czasochłonna. Więcej informacji nt. Rejestru magazynowego zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Dodano funkcję obliczania reszty przy sprzedaży paragonowej (klawisz End otwiera i zamyka okno). Do pliku JPK_VAT umożliwiono dodanie sprzedaży paragonowej rejestrowanej w systemie zewn. – menu Opcje JPK_VAT (na podst. raportu fiskalnego). Zaktualizowano deklarację AKC-WW do wersji 6. Na potrzeby pliku JPK_VAT umożliwiono rejestrację paragonów cennikowych z systemów zewn. Drukowanie NIPu nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukowanie formularza zgód w zakresie danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc).Wprowadzono kilkanaście pomniejszych usprawnień. 14.7.1 Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 3. Możliwość skalowania (powiększenia) podglądu wydruku. 14.6.2 Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 1 (faktury VAT). 14.5.6 Dodano dokument wewnętrzny dla dostaw towarów handlowych. Dowód wewn. ujmowany jest w obrocie towarowym oraz gotówkowym. Dodano raport Ewidencja paragonów - tym samym program zawiera już wszystkie raporty wymagane do wypełnienia PKPiR. Wydruk remanentu dostosowano do wymogów Rozp. MF w sprawie PKPiR. 14.5.3 Pobieranie danych firm z bazy GUS (na podstawie NIP). 14.3.1 Przyspieszono proces generowania raportów. Informacja o stanie magazynowym przedstawiana w trakcie wystawiania dokumentu jest pomniejszana o ilości dodane do dokumentu. 14.2.1 Plik XML z danymi do deklaracji VAT-27 w wersji 2. Informacja o stanie magazynowym przy wystawianiu Dokumentu dostawy i paragonu węglowego. 14.1.2 Rozszerzono pojemność cennika (oraz magazynu) z 1 tys. do 4 tys. pozycji. Dodano wyszukiwarki produktów bezpośrednio w oknach dokumentów (klawisz Enter - kontynuacja wyszukiwania, klawisz Tab: przejście do kolejnego pola (masa / ilość). 14.0.7 Przyspieszono wypełnianie (otwieranie i sortowanie) tabeli klientów. Utworzono kosz w cenniku (menu Opcje), umożliwiający przywrócenie usuniętych pozycji. 14.0.4 Archiwalne stany magazynowe (moduł Magazyn - wczytywanie stanów za pomocą strzałek). Archiwalne stany będą gromadzone od tej wersji programu. 14.0.1 Automatyczne sporządzanie deklaracji VAT-7. 12.9.4 Nowy wzór deklaracji VAT-27 (2). 12.8 Filtr klienta w raporcie kasowym. 12.7.9 Dokument dostawy dla zwrotu wyrobów węglowych. 12.7.6 Aktualizacja pliku XML z danymi do deklaracji AKC-WW do wersji 5 (e-Zefir). Zintegrowano okno paragonów fiskalnych (na asortyment nie węglowy) z cennikiem. 12.7.2 Aktualizacja deklaracji AKC-WW do wersji 5 (obowiązującej od 1-go marca 2017 r.). 12.7 Raport "Ewidencja nabywców" zawierający dane nabywców, który zakupili określony towar w danym przedziale czasowym. 12.6.5 Możliwość edycji wartości opałowej deklaracji AKC-WW z automatycznym obliczaniem podatku. Przyspieszenie otwierania i sortowania tabeli klientów. 12.6 Możliwość anulowania paragonów fiskalnych. 12.5.9 Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 2 (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). 12.5.8 Faktury typu Nabywca / Odbiorca dla gminnych jednostek organizacyjnych / budżetowych. 12.2.7 Archiwizacja w chmurze. W odpowiedzi na liczne sygnały o utracie danych z powodu awarii lub kradzieży komputera, udostępniamy miejsce na zdalnym serwerze - program może na nim przechowywać kopie bazy danych. Wszystko odbywa się automatycznie. Zalecamy korzystanie z tej możliwości, gdyż umożliwia odzyskanie danych w każdej nieprzewidzianej sytuacji. 12.1.8 Faktury RR wraz z uwzględnieniem w obrocie magazynowym. 12.0.3 Generowanie plików PDF faktur bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z fakturą w załączeniu. Usprawnienia interface'u użytkownika. Przyspieszenie generowania raportów oraz pracy w trybie sieciowym. 11.9.1 Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - obowiązek od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich podmiotów, od 1 stycznia 2018 r. dla mikro przedsiębiorców. 11.8.1 Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. 11.7.3 Faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ. 11.7.1 Rejestracja faktur zakupu. 11.6.2 Ewidencja dokumentów KP / KW. 11.5.6 Ewidencja użytych wyrobów węglowych. 11.5.3 Sporządzanie dokumentów WZ oraz KP do faktur. 11.3.1 Funkcja automatycznego obliczania cen sprzedaży. 11.1.3 Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (PW) dla każdego typu towaru, w tym rozsortowywanie wyrobów węglowych. Importowanie cennika z innych programów. 11.0.3 Drukowanie deklaracji AKC-WW bezpośrednio z programu. 11.0.0 Uproszczono sposób wykonywania remanentu. Dodano system rocznych kart magazynowych. 10.8.7 Wyszukiwarka towarów i usług w cenniku. 10.7.8 Automatyczne sporządzanie Dokumentu dostawy do wystawionego wcześniej paragonu. 10.7.3 Współpraca z drukarkami fiskalnymi marki POSNET. 10.5.8 Dostosowano format pliku deklaracji AKC-WW do wymogów systemu e-ZEFIR 2. Po zaimportowania pliku XML do systemu e-ZEFIR deklarację można wysłać elektronicznie i/lub wydrukować. 10.5.1 Podręczne zestawienie zakupionych wyrobów węglowych przez danego klienta w wybranym roku. Zestawienie znajduje się w oknie Dokumentu dostawy / Paragonu - przycisk Co kupiono. 10.5.6 Drukowanie raportów dziennych i okresowych z drukarki fiskalnej bezpośrednio z programu. Rozbudowano system wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji bazy danych o możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji w tle o określonej godzinie, bez konieczności oczekiwania za zakończenie tego procesu (menu Opcje - Opcje programu - Archiwizacja). Funkcja automatycznego numerowania paragonów fiskalnych rejestrowanych z systemów zewnętrznych wraz z możliwością kalibrowania licznika. 10.5 Rozszerzono zakres zmian dla faktur korygujących o zmianę jednostki miary oraz opcję odwrotnego obciążenia. 10.3 Automatyczne sporządzanie deklaracji AKC-WW w postaci pliku XML do systemu e-ZEFIR. 10.4.8 Rozbudowano system wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji bazy danych poprzez dodanie systemu skompresowanych kopii rotacyjnych, czyli wersjonowania archiwów (ile przechowywać kopii wstecz). 10.4.5 Raport "Zestawienie cen zakupu towarów" obrazujący ilość zakupionych towarów z podziałem wg. cen zakupu. Raport można wykonać za dowolny okres. 10.4 Faktury pro forma. 10.3.9 Automatyczne drukowanie deklaracji VAT-27. 10.2.3 Opcja o nazwie Alarm przy adnotacjach w bazie klientów. Funkcja wyświetla komunikat z treścią adnotacji po wyszukaniu klienta w bazie, co wyklucza pominięcie istotnych informacji na temat danego klienta. 10.1.4 Utworzono system kont pracowników z uprawnieniami. Nazwisko zalogowanego pracownika widnieje na drukowanych dokumentach.