Program do skupu złomu i surowców wtórnych

OPIS ZMIAN

Prezentujemy historię rozwoju programu (od edycji 10). Jednocześnie zachęcamy do przedstawiania propozycji zmian.

15.8.3Wprowadzono drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na fakturach oraz paragonach fiskalnych. Wprowadzono drukowanie numeru SWIFT na fakturach.15.3.8Drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na: kartach przekazania odpadu, kartach ewidencji odpadów, fakturach, formularzach przyjęcia odpadów metali oraz paragonach fiskalnych.15.2Wydruk pustych formularzy zgód w zakresie danych osobowych (RODO).15.0.9Od tej wersji programu wprowadzono nowy system magazynowy oparty o Rejestr magazynowy. W efekcie program znacznie dokładniej wylicza średnią ważoną cenę ewidencyjną, a wszystkie raporty sortowane są chronologicznie. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie rejestr magazynowy za okres od początku roku. Jest to czynność jednorazowa i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Może być jednak czasochłonna. Więcej informacji nt. Rejestru magazynowego zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Dodano funkcję obliczania reszty przy sprzedaży paragonowej (klawisz End otwiera i zamyka okno). Do pliku JPK_VAT umożliwiono dodanie sprzedaży paragonowej rejestrowanej w systemie zewn. – menu Opcje JPK_VAT (na podst. raportu fiskalnego). Na potrzeby pliku JPK_VAT umożliwiono rejestrację paragonów cennikowych z systemów zewn. Drukowanie NIPu nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukowanie formularza zgód w zakresie danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc).Wprowadzono kilkanaście pomniejszych usprawnień.14.7.1Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 3. Możliwość skalowania (powiększenia) podglądu wydruku.14.6.2Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 1 (faktury VAT).14.5.6Dodano dokument wewnętrzny dla dostaw towarów handlowych, w tym zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne. Dowód wewn. ujmowany jest w obrocie towarowym oraz gotówkowym. Dodano raport Ewidencja paragonów - tym samym program zawiera już wszystkie raporty wymagane do wypełnienia PKPiR. Wydruk remanentu dostosowano do wymogów Rozp. MF w sprawie PKPiR.14.5.3Pobieranie danych firm z bazy GUS (na podstawie NIP).14.3.1Przyspieszono proces generowania raportów. Informacja o stanie magazynowym przedstawiana w trakcie wystawiania dokumentu jest pomniejszana o ilości dodane do dokumentu.14.2.1Plik XML z danymi do deklaracji VAT-27 w wersji 2. Zmiany i usprawnienia w sumowaniu danych do Karty ewidencji odpadów oraz Zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Oznaczanie odpadów niebezpiecznych.14.1.2Rozszerzono pojemność cennika (oraz magazynu) z 1 tys. do 4 tys. pozycji. Dodano wyszukiwarki produktów bezpośrednio w oknach dokumentów (klawisz Enter - kontynuacja wyszukiwania, klawisz Tab: przejście do kolejnego pola (masa / ilość).14.0.7Przyspieszono wypełnianie (otwieranie i sortowanie) tabeli klientów. Utworzono kosze w katalogu odpadów oraz cenniku (menu Opcje), umożliwiające przywrócenie usuniętych pozycji.14.0.4Generowanie pliku XML z danymi do deklaracji PCC-3 (5).14.0.3Archiwalne stany magazynowe (moduł Magazyn - wczytywanie stanów za pomocą strzałek). Archiwalne stany będą gromadzone od tej wersji programu.14.0.1Automatyczne sporządzanie deklaracji VAT-7.12.9.4Automatyczne sporządzanie zbiorczych Kart przekazania odpadu na podstawie dokumentów wystawionych w danym miesiącu i dla wybranego kontrahenta (Tabela faktur / Tabela dokumentów PZ – Drukuj KPO – KPO zbiorcza). Opis funkcji zawarto w instrukcji obsługi w rozdziale Karta przekazania odpadu.12.9.2Nowy wzór deklaracji VAT-27 (2).12.8Sprzedaż paragonowa surowców wtórnych (możliwość dodania surowca z Katalogu odpadów do Cennika). Zapisywanie faktur w imieniu dostawcy (do FPO) jako faktur zakupowych. Możliwość wystawiania "zerowych" FPO. Filtr klienta w raporcie kasowym.12.7.9Zintegrowano okno paragonów fiskalnych z cennikiem.12.7.2Raport "Ewidencja nabywców" zawierający dane nabywców, który zakupili określony towar w danym przedziale czasowym.12.6.5Przyspieszenie otwierania i sortowania tabeli klientów.12.6Możliwość anulowania paragonów fiskalnych.12.5.9Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 2 (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).12.5.8Faktury typu Nabywca / Odbiorca dla gminnych jednostek organizacyjnych / budżetowych.12.2.7Archiwizacja w chmurze. W odpowiedzi na liczne sygnały o utracie danych z powodu awarii lub kradzieży komputera, udostępniamy miejsce na zdalnym serwerze - program może na nim przechowywać kopie bazy danych. Wszystko odbywa się automatycznie. Zalecamy korzystanie z tej możliwości, gdyż umożliwia odzyskanie danych w każdej nieprzewidzianej sytuacji.12.1.8Faktury RR wraz z uwzględnieniem w obrocie magazynowym.12.0.3Generowanie plików PDF faktur bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z fakturą w załączeniu. Usprawnienia interface'u użytkownika. Przyspieszenie generowania raportów oraz pracy w trybie sieciowym.11.9.1Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - obowiązek od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich podmiotów, od 1 stycznia 2018 r. dla mikro przedsiębiorców.11.8.1Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.11.7.3Faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ.11.7.1Rejestracja faktur zakupu.11.6.2Dostosowano Karty ewidencji odpadu do aktualnych przepisów. Ewidencja dokumentów KP / KW.11.5.6Sporządzanie dokumentów WZ oraz KP do faktur.11.3.1Funkcja automatycznego obliczania cen sprzedaży towarów nie surowcowych.11.1.3Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (PW) dla każdego typu towaru. Importowanie cennika z innych programów.11.0.3Aktualizacja deklaracji PCC-3 (5).11.0.0Dodano system automatycznego obliczania cen skupu surowców wtórnych.10.9.8Uproszczono sposób wykonywania remanentu. Dodano system rocznych kart magazynowych.10.8.7Wyszukiwarka towarów i usług w cenniku.10.7.8Możliwość zapisania numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów (menu Opcje - Dane firmy oraz Grupa i inne na karcie klienta).10.7.3Współpraca z drukarkami fiskalnymi marki POSNET.10.5.6Drukowanie raportów dziennych i okresowych z drukarki fiskalnej bezpośrednio z programu. Rozbudowano system wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji bazy danych o możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji w tle o określonej godzinie, bez konieczności oczekiwania za zakończenie tego procesu (menu Opcje - Opcje programu - Archiwizacja). Funkcja automatycznego numerowania paragonów fiskalnych rejestrowanych z systemów zewnętrznych wraz z możliwością kalibrowania licznika.10.5Rozszerzono zakres zmian dla faktur korygujących o zmianę jednostki miary oraz opcję odwrotnego obciążenia.10.4.8Rozbudowano system wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji bazy danych poprzez dodanie systemu skompresowanych kopii rotacyjnych, czyli wersjonowania archiwów (ile przechowywać kopii wstecz).10.4.5Raport "Zestawienie cen zakupu towarów" obrazujący ilość zakupionych towarów z podziałem wg. cen zakupu. Raport można wykonać za dowolny okres.10.4Faktury pro forma.10.3.9Automatyczne drukowanie deklaracji VAT-27.10.2.3Opcja o nazwie Alarm przy adnotacjach w bazie klientów. Funkcja wyświetla komunikat z treścią adnotacji po wyszukaniu klienta w bazie, co wyklucza pominięcie istotnych informacji na temat danego klienta.10.1.4Dodano kolumnę "Zanieczyszczenie" do formularza przyjęcia odpadów" (Opcje programu - Formularze). Utworzono system kont pracowników z uprawnieniami. Nazwisko zalogowanego pracownika widnieje na drukowanych dokumentach.