Program do czasu pracy

OPIS ZMIAN

Prezentujemy historię rozwoju programu (od edycji 3). Jednocześnie zachęcamy do przedstawiania propozycji zmian.

4.2.3Umożliwono dodawanie załączników do zadań w postaci plików dowolnego typu. Dodano dwa dodatkowe stopnie zarządzania (poniżej stopnia kierownika) z możliwością ustalania osobnych uprawnień (z zachowaniem hierarchii).4.0.4Logowanie i rejestracja czasu pracy za pomocą kart zbliżeniowych. Możliwość ustalenia różnych wymiarów czasu pracy w różnych okresach.3.6.7Wydruki graficzne dla wybranych raportów (dzienny wraz z zadaniami, miesięczny czasu pracy, delegacji). Modyfikacja wydruku grupowego raportu czasu pracy. Wprowadzenie kalendarzy w polach dat. Modyfikacja panelu zarządzania kontami pracowników, w tym dodanie wyszukiwarki. Możliwość określenia struktury organizacyjnej firmy oraz nadania kierownikom uprawnień administracyjnych w ramach swoich działów (m. in. zatwierdzania urlopów). Drukowanie wniosków urlopowych. Usprawnienia interfejsu użytkownika.3.3Możliwość ograniczenia pracownikom czasu na edycję delegacji oraz zadań.