Opis zmian

17.8.6

Dodano możliwość podania do 20 adresów oddziałów firmy oraz szybkiego ich przełączania.

17.7.7

Umożliwiono wykonanie raportu sprzedaży (przychodu) netto z uwzględnieniem faktur oraz paragonów. Rozdzielono ustawienia osobnych baz danych / firm (logo, prefiksy numeracji i inne).

17.7.3

Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych na 100% wartości oraz zerowych faktur końcowych.

17.6.7

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.

17.6.3

Zaktualizowano plik JPK_FA do wersji 4.

17.5.4

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur VAT Marża. Zaktualizowano plik JPK_V7M do wersji 2.

17.4.2

Działanie filtra towarów ze stanem magazynowym powyżej zera (Magazyn - Pow. 0) rozszerzono na wszystkie listy asortymentowe (cennik, faktury, PZ, WZ i pozostałe).

17.3.1

Dodano funkcję kontrolną uniemożliwiającą wystawienie więcej niż jednej faktury do tego samego paragonu.

17.2.7

Zaktualizowano plik JPK_V7M w zakresie niestosowania oznaczenia MPP (oznaczenie nadal stosuje się na fakturach). Przyspieszono funkcję odbudowy rejestru magazynowego.

17.2.6

W pracy sieciowej Synchronizację stanu magazynowego oraz Odbudowę rejestru magazynowego można zainicjować także z komputera klienckiego. Obliczenia wykonywane są po stronie serwera, co znacząco przyspiesza te procesy. Na serwerze program musi być uruchomiony w trybie sieciowym. Komunikacja nie może być zablokowana przez program antywirusowy i zaporę sieciową.

17.1.9

Automatyczne uzupełnianie nazw miejscowości przy dodawaniu nowego klienta po podaniu kodu pocztowego (dodano ponad 116 tys. kodów i miejscowości).Umożliwiono edycję paragonów cennikowych (Tabela paragonów cennikowych).

17.0.2

Przyspieszono proces archiwizacji bazy danych. Dodano opcję pomijania danych z okresu powyżej 5 lat (menu Opcje - Archiwizacja - Opcje archiwizacji) - przyspiesza to kopiowanie i kompresowanie plików bazy danych. W przypadku baz zawierających dane starsze niż 5 lat, zalecamy jednorazowe wykonanie archiwizacji pełnej oraz zachowanie jej na osobnym nośniku. Dodano raport dokumentów DW. Dodano filtr sposobu płatności do raportu Ewidencja faktur (raport można wykonać także bezpośrednio z Tabeli faktur - ikona drukarki).

17.0.1

Dodano filtr sposobu płatności w Tabeli faktur oraz w raporcie Ewidencja faktur.

16.9.4

Umożliwiono współdzielenie cennika pomiędzy dwoma firmami w ramach jednego programu (menu Opcje - Opcje programu - Program).

16.9.3

Faktury zbiorcze sporządzane na podstawie dokumentów WZ sumowane są teraz według cen jednostkowych.

16.8.9

W pliku JPK_V7 (w części ewidencyjnej) program uwzględnia także sprzedaż paragonową – na pozycji 1, jako dokument wewnętrzny (bez numeru), oznaczony symbolem RO. W przypadku wystawiania paragonów w systemie zewnętrznym (kasa fiskalna), można samodzielnie podać sumy netto sprzedaży paragonowej dla każdej stawki podatku, w oparciu o raport miesięczny z kasy (menu Opcje w oknie generowania pliku JPK). W przypadku wystawiania paragonów fiskalnych bezpośrednio w programie (drukarka fiskalna), program uwzględni sumę sprzedaży w pliku JPK automatycznie. Uwaga! W pliku JPK_V7 faktury do paragonów oznaczone symbolem FP nie powiększają sumy podatku należnego (podatek jest ujęty w sprzedaży paragonowej).

16.8.1

 PREMIUM  Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7M (część ewidencyjna zawierająca wszystkie faktury zakupu i sprzedaży z uwzględnieniem kodów GTU, kodów procedur oraz kodów typu dokumentu). Plik zawiera także faktury do paragonów oznaczone kodem FP.

16.7.5

W oknie faktury można utworzyć po 3 skróty szybkiego wyboru dla każdego typu asortymentu.

16.7.1

 PREMIUM  Do programu wprowadzono kody towarowe GTU, kody procedur oraz kody typów dokumentów zakupu i sprzedaży, zgodnie z wymogami JPK_V7. Kod GTU przypisujemy w cenniku do danego produktu lub usługi. Kody procedur oraz typów dokumentów wybieramy w oknie faktury w zakładce Adnotacje. Kody MPP oraz FP wstawiane są przez program automatycznie przy wystawianiu faktury z mechanizmem podzielonej płatności oraz faktury do paragonu i nie trzeba ich wybierać ręcznie. Umożliwiono także dodanie kraju kontrahenta do faktury wraz z kodem kraju. Umożliwiono także przypisanie stałych kodów procedur do kontrahentów (np. MPP, SW i inne) - zakładka Grupa w bazie klientów. Dodano filtr ilości powyżej 0 w magazynie.

16.6.6

Wprowadzono sortowanie tabel dokumentów po dacie ich utworzenia (ikona kalendarza). Dodano filtr waluty do tabeli faktur. Umożliwiono edycję zapisanych paragonów fiskalnych - można zmienić np. sposób płatności (paragon zostanie oznaczony jako edytowany).

16.6.3

Dodano funkcję wyszukiwania i kasowania zdublowanych wpisów w bazie klientów (menu Klienci - Wyszukaj zdublowane pozycje).

16.5.6

Dodano funkcję wyłączania komputera po zakończeniu archiwizacji bazy danych (menu Opcje w oknie archiwizacji).

16.4.9

Dodano funkcję automatycznego importu i instalacji bazy danych po zmianie komputera (menu Opcje - Archiwizacja - Moje konto - przycisk Instaluj).

16.4.3

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 3.

16.3.8

Obsługa drukarek fiskalnych marki NOVITUS. Możliwość anulowania faktur w celu uniknięcia luk w numeracji (pozostawiono możliwość kasowania ostatniego dokumentu). Funkcje kontroli płatności zintegrowano z tabelą faktur.

16.2.4

Dodano możliwość oznaczania dokumentów PZ / WZ jako MPP / Split payment. Dodano filtr MPP / Split payment w tabeli faktur, tabeli dokumentów PZ / WZ, tabeli faktur po terminie oraz w raporcie Ewidencja faktur. Umożliwiono zablokowanie opcji MPP / Split Payment (menu Opcje - Opcje programu - Faktury) - po zablokowaniu wszystkie faktury oznaczane ją domyślnie jako MPP / Split payment (bez wzgl. na rodzaj asortymentu oraz kwotę brutto).

16.1.6

Przyśpieszono otwieranie / sortowanie tabeli klientów.

16.1.3

Dostosowano interface programu do skalowania na monitorach o wysokich rozdzielczościach.

16.1.1

Mechanizm podzielonej płatności / Split payment. Aktualizacja pliku JPK_FA do wersji 2.

16.0.8

Generowanie plików PDF dokumentów PZ/WZ/RW/DW bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z dokumentam PZ/WZ/RW/DW w załączeniu.

16.0.3

Sporządzanie faktury zbiorczej ze wszystkich dokumentów WZ dla danego kontrahenta w danym miesiącu (menu Tabele - Tabela WZ - przycisk Faktura do WZ).

15.8.9

Wprowadzono drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na fakturach oraz paragonach fiskalnych. Wprowadzono drukowanie numeru SWIFT na fakturach.

15.3.8

Wydruk pustych formularzy zgód w zakresie danych osobowych (RODO).

15.0.9

Od tej wersji programu wprowadzono nowy system magazynowy oparty o Rejestr magazynowy. W efekcie program znacznie dokładniej wylicza średnią ważoną cenę ewidencyjną, a wszystkie raporty sortowane są chronologicznie. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie rejestr magazynowy za okres od początku roku. Jest to czynność jednorazowa i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Może być jednak czasochłonna. Więcej informacji nt. Rejestru magazynowego zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Dodano funkcję obliczania reszty przy sprzedaży paragonowej (klawisz End otwiera i zamyka okno). Do pliku JPK_VAT umożliwiono dodanie sprzedaży paragonowej rejestrowanej w systemie zewn. – menu Opcje JPK_VAT (na podst. raportu fiskalnego). Na potrzeby pliku JPK_VAT umożliwiono rejestrację paragonów cennikowych z systemów zewn. Drukowanie NIPu nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukowanie formularza zgód w zakresie danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc).Wprowadzono kilkanaście pomniejszych usprawnień.

14.7.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 3. Możliwość skalowania (powiększenia) podglądu wydruku.

14.6.2

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 1 (faktury VAT).

14.5.6

Dodano dokument wewnętrzny dla dostaw towarów handlowych. Dowód wewn. ujmowany jest w obrocie towarowym oraz gotówkowym. Dodano raport Ewidencja paragonów - tym samym program zawiera już wszystkie raporty wymagane do wypełnienia PKPiR. Wydruk remanentu dostosowano do wymogów Rozp. MF w sprawie PKPiR.

14.5.3

Pobieranie danych firm z bazy GUS (na podstawie NIP).

14.3.1

Przyspieszono proces generowania raportów. Informacja o stanie magazynowym przedstawiana w trakcie wystawiania dokumentu jest pomniejszana o ilości dodane do dokumentu.

14.2.1

Plik XML z danymi do deklaracji VAT-27 w wersji 2.

14.1.2

Rozszerzono pojemność cennika (oraz magazynu) z 1 tys. do 4 tys. pozycji. Dodano wyszukiwarki produktów bezpośrednio w oknach dokumentów (klawisz Enter - kontynuacja wyszukiwania, klawisz Tab: przejście do kolejnego pola (masa / ilość).

14.0.7

Przyspieszono wypełnianie (otwieranie i sortowanie) tabeli klientów. Utworzono kosz w cenniku (menu Opcje), umożliwiający przywrócenie usuniętych pozycji.

14.0.4

Archiwalne stany magazynowe (moduł Magazyn - wczytywanie stanów za pomocą strzałek). Archiwalne stany będą gromadzone od tej wersji programu.

14.0.1

Automatyczne sporządzanie deklaracji VAT-7.

12.9.4

Nowy wzór deklaracji VAT-27 (2).

12.8

Filtr klienta w raporcie kasowym.

12.7.9

Zintegrowano okno paragonów fiskalnych z cennikiem.

12.7.2

Raport "Ewidencja nabywców" zawierający dane nabywców, który zakupili określony towar w danym przedziale czasowym.

12.6.5

Przyspieszenie otwierania i sortowania tabeli klientów.

12.6

Możliwość anulowania paragonów fiskalnych.

12.5.9

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 2 (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

12.5.8

Faktury typu Nabywca / Odbiorca dla gminnych jednostek organizacyjnych / budżetowych.

12.2.7

Archiwizacja w chmurze. W odpowiedzi na liczne sygnały o utracie danych z powodu awarii lub kradzieży komputera, udostępniamy miejsce na zdalnym serwerze - program może na nim przechowywać kopie bazy danych. Wszystko odbywa się automatycznie. Zalecamy korzystanie z tej możliwości, gdyż umożliwia odzyskanie danych w każdej nieprzewidzianej sytuacji.

12.1.8

Faktury RR wraz z uwzględnieniem w obrocie magazynowym.

12.0.3

Generowanie plików PDF faktur bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z fakturą w załączeniu. Usprawnienia interface'u użytkownika. Przyspieszenie generowania raportów oraz pracy w trybie sieciowym.

11.9.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - obowiązek od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich podmiotów, od 1 stycznia 2018 r. dla mikro przedsiębiorców.

11.8.1

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

11.7.3

Faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ.

11.7.1

Rejestracja faktur zakupu.

11.6.2

Ewidencja dokumentów KP / KW.

11.5.6

Sporządzanie dokumentów WZ oraz KP do faktur.

11.3.1

Funkcja automatycznego obliczania cen sprzedaży.

11.1.3

Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (PW). Importowanie cennika z innych programów.

11.0.3

Uproszczono sposób wykonywania remanentu. Dodano system rocznych kart magazynowych.

10.8.7

Wyszukiwarka towarów i usług w cenniku.

10.7.3

Współpraca z drukarkami fiskalnymi marki POSNET.

10.5.6

Drukowanie raportów dziennych i okresowych z drukarki fiskalnej bezpośrednio z programu. Rozbudowano system wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji bazy danych o możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji w tle o określonej godzinie, bez konieczności oczekiwania za zakończenie tego procesu (menu Opcje - Opcje programu - Archiwizacja). Funkcja automatycznego numerowania paragonów fiskalnych rejestrowanych z systemów zewnętrznych wraz z możliwością kalibrowania licznika.

10.5

Rozszerzono zakres zmian dla faktur korygujących o zmianę jednostki miary oraz opcję odwrotnego obciążenia.

10.4.8

Rozbudowano system wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji bazy danych poprzez dodanie systemu skompresowanych kopii rotacyjnych, czyli wersjonowania archiwów (ile przechowywać kopii wstecz).

10.4.5

Raport "Zestawienie cen zakupu towarów" obrazujący ilość zakupionych towarów z podziałem wg. cen zakupu. Raport można wykonać za dowolny okres.

10.4

Faktury pro forma.

10.3.9

Automatyczne drukowanie deklaracji VAT-27.

10.2.3

Opcja o nazwie Alarm przy adnotacjach w bazie klientów. Funkcja wyświetla komunikat z treścią adnotacji po wyszukaniu klienta w bazie, co wyklucza pominięcie istotnych informacji na temat danego klienta.